Schaal van Beaufort en windstoten
De windkracht die in een weerbericht wordt vermeld, heeft altijd betrekking op de gemiddelde windsnelheid over een periode van 10 minuten, aan de hand van dit gegeven kan men de windkracht klasseren volgens de schaal van Beaufort.
De schaal van Beaufort is ontworpen door Sir Francis Beaufort (1774-1857) en heeft als kommandant van de Woolwich in 1806 de schaal opgesteld; er is in de oorspronkelijke schaal helemaal geen sprake van windsnelheden. Enkel de effecten van de wind op de oppervlakte van de zee worden beschreven.

Waarnemers ver van zee kunnen hiermee niet uit de voeten en nadat de windmeter was bedacht kon men de windsnelheid precies meten. Pas in 1926 werden daar duidelijke afspraken gemaakt; de gemeten windsnelheden en de (zichtbare) gevolgen werden in één vat gegoten en opgenomen in de schaal van Beaufort.

Hieronder volgt een overzichtje van de schaal van Beaufort en de daarbijbehorende gemiddelde windsnelheden:

Windkracht 0 (0 Bft, windstil) 0,0 tot en met 0,2 m/s
Windkracht 1 (1 Bft, zwakke wind) 0,3 tot en met 1,5 m/s
Windkracht 2 (2 Bft, zwakke wind) 1,6 tot en met 3,3 m/s
Windkracht 3 (3 Bft, matige wind) 3,4 tot en met 5,6 m/s
Windkracht 4 (4 Bft, matige wind) 5,5 tot en met 7,9 m/s
Windkracht 5 (5 Bft, vrij krachtige wind) 8,0 tot en met 10,7 m/s
Windkracht 6 (6 Bft, krachtige wind) 10,8 tot en met 13,8 m/s
Windkracht 7 (7 Bft, harde wind) 13,9 tot en met 17,1 m/s
Windkracht 8 (8 Bft, stormachtige wind) 17,2 tot en met 20,7 m/s
Windkracht 9 (9 Bft, storm) 20,8 tot en met 24,4 m/s
Windkracht 10 (10 Bft, zware storm) 24,5 tot en met 28,4 m/s
Windkracht 11 (11 Bft, zeer zware storm) 28,5 tot en met 32,6 m/s
Windkracht 12 (12 Bft, orkaan) 32,7 m/s en hoger


Van windstoten wordt gesproken als de wind in 3 seconden tijd anderhalve keer de gemiddelde windsnelheid overschrijdt.
Men spreekt van windstoten bij snelheden van 14 tot 21 m/s, zware windstoten gaan van 21 tot en met 29 m/s, zeer zware windstoten zijn minstens 29 m/s.

MvL, 28-01-2001, 20:04 uur