Nader Verklaard - Relatieve Vochtigheid, Dauwpunt

Het aardoppervlak is voor 70% bedekt met water. Door verdamping komt een groot deel in de lucht terecht als waterdamp.
Deze vochtigheid komen we in drie vormen tegen:
-gasvorming: onzichtbare waterdamp
-vloeibaar: waterdruppels, mist, wolken
-vast: hagel, sneeuw

Warme lucht kan meer water opnemen dan koudere lucht en omgekeerd. Een kilogram lucht met een temperatuur van 30 graden kan 30,4 gram waterdamp bevatten, bij een temperatuur van 20 graden is dat slechts 17,3 gram.
Zodra dat gewicht over de 17,3 gram komt (bij 20 graden Celsius), dan is de lucht verzadigd en wordt het dauwpunt bereikt.

Dauwpunt
Het dauwpunt is de temperatuur waarbij de lucht verzadigd raakt. Het dauwpunt ligt meestal (iets) lager dan werkelijke temperatuur.
Aan de hand van het dauwpunt kunnen we de wolkenbasis bepalen. Dat gaat met behulp van deze formule:
Hoogte wolkenbasis = 125 X (temperatuur - dauwpunt)

Relatieve vochtigheid
De relatieve vochtigheid is de verhouding tussen de werkelijke luchtvochtigheid en de maximaal mogelijk luchtvochtigheid voor die heersende temperatuur, die verhouding wordt uitgedrukt in een percentage:
(werkelijke vochtigheid / maximale vochtigheid) X 100 %
Mvl, 27-12-2000, 17:42 uur

Bent u hier terechtgekomen zonder frames? Klik dan hier om naar de frames-versie te gaan!