Wat is meteorologie?
Het is de wetenschap die de toestand van de atmosfeer bestudeerd, met als doel verwachtingen op te stellen van het toekomstige weer.
Het weer is de toestand van de atmosfeer uitgedrukt in temperatuur, druk, wind en vochtigheid.

Wat is de atmosfeer of dampkring?
Het is een gasvormig omhulsel om de aarde. De atmsofeer regelt de temperatuur op aarde. Het beschermt de aarde overdag tegen teveel zonnestraling en werkt als een isolerende deken 's nachts, zodat de aarde niet teveel kan afkoelen 's nachts.
De atmosfeer is opgebouwd in verschillende lagen, namelijk:

-troposfeer: 0 - 8 km boven de polen, 0 - 15 km boven de evenaar
-tropopauze: overgangszone
-stratosfeer: 25 - 80 km (ozonlaag)
-stratopauze: overgangszone
-ionosfeer: 100 km - 650 km


Voor ons is de laagst gelegen laag, dus de troposfeer, het belangrijkst omdat zich daar het weer in afspeelt en wij daar altijd mee te maken hebben.

De Zon
De zon is de bron van bijna alle warmte op aarde. De energie van de zon wordt overgebracht door golven, die vergelijkbaar zijn met radiogolven.
Van de zonnestraling die onze planeet bereikt, wordt 15% geabsorbeerd door de atmosfeer, 42% wordt naar de ruimte teruggekaatst en 43% wordt door het aardoppervlak geabsorbeerd.
De geabsorbeerde zonnestralen worden omgezet in warmte.

Broeikaseffect
De zonnestraling is van het 'kortgolvige' -type.
Eenmaal geabsorbeerd door een voorwerp (in dit geval het aardoppervlak), worden deze stralen van het 'langgolvige' -type en er wordt warmte vrijgegeven.
De atmosfeer heeft dezelfde werking als het glas van een broeikas. Zij laten de 'kortgolvige' stralen door, maar weerkaatsen de omgezette 'langgolvige' warmtestralen. Zo blijft de warmte voor het grootste gedeelte gevangen.

Het absorberend vermogen van verschillende soorten opervlakten is ook sterk uiteenlopend. Het ene voorwerp of oppervlakte zal meer of minder zonlicht terugkaatsen of reflekteren.
Zo zal sneeuw veel meer zonlicht reflekteren dan een bos of met ander woorden het bos zal sterker opgewarmd worden dan de sneeuw.
Ziehier enkele waarden van absorptievermogen:

1. dichte bossen 95%
2. geploegde akkers 75% tot 95%
3. droog zand 75%
4. grasveld 80% tot 90%
5. water 60% tot 96%
6. sneeuw 25%

Invloed van de zonnestand
De invalshoek van de zonnestralen is ook belangrijk bij de opwarming.In de stand 1 merken wij dat het geprojekteerd licht heviger is als bij stand 2.
Dit komt omdat in stand 2 een groter oppervlak beschenen wordt met dezelfde lamp ovwille van de schuine stand van de lamp t.o.v het papier.
In de natuur is dit gelijk zo.
Oppervlakten welke onder 90% beschenen worden zullen warmer worden als oppervlakte met een kleinere instralingshoek.

Convectie
Indien lucht wordt opgewarmd, zet zij uit en zal lichter worden; zij zal beginnen te stijgen. Langs onder zal koudere lucht de plaats van de opgestegen warme lucht innemen.
Wederom zal ook deze lucht door het aardoppervlakte opgewarmd worden en al op haar beurt opstijgen. Dit proces noemen we convectie en is de oorzaak van de algemene luchtcirculatie rond de aarde.
Convectie kan ook lokale winden doen ontstaan.

MvL, 17-09-2001, 14:40 uur, www.regioweer.info