Nader Verklaard - IJZEL
IJzel is in feite geen vorm van neerslag. IJzel is eigenlijk gewoon regen die direct bevriest wanneer het op een bevroren ondergrond valt.
Wanneer het vriest, trekt de vorst ook in de grond. Wanneer na een vorstperiode de dooi invalt, dan stroomt zachte lucht over de nog bevroren grond. Omdat de zachte lucht te warm is voor sneeuwvlokken, valt de neerslag gewoon als regen. Komt deze regen in aanraking met de bevroren grond, dan ontstaat er zeer snel een spiegelglad laagje ijs.
IJzel is zeer gevaarlijk voor het verkeer. Een voorbeeld was de uitgebreide ijzelsituatie met Kerst 1994. Talloze ongelukken met fatale afloop waren het gevolg.
Indien IJZEL in de berichtgeving wordt vermeld, dan dient de berichtgeving nauwlettend in de gaten te worden gehouden!

IJsregen is, in tegenstelling tot IJZEL, wel een vorm van neerslag. Het onstaat wanneer regen door zachte lucht op enige hoogte naar beneden valt. Als de koude vorstlaag boven het aardoppervlak (nog) dik genoeg is, dan bevriezen deze druppeltjes tijdens hun val. Ze komen dan als piepkleine ijssteentjes op de grond terecht, dit is duidelijk te horen aan het tikken. IJsregen wordt vaak aangezien voor hagel. Dit is niet juist, aangezien hagel zich in buienwolken vormt en ijsregen gekoppeld is aan de passage van warmtefronten.Bent u hier terechtgekomen zonder frames? Klik dan hier om naar de frames-versie te gaan!